Camerawet van kracht sinds 10 juni 2010

Op 21 maart 2007 werd een camerawet van kracht met het oog op de privacy van de personen die gefilmd worden door bewakingscamera’s. Er was een overgangsperiode voorzien tot 10 juni 201 voor iedereen die gebruik maakt van camera’s voor de beveiliging van zijn domein, huis, winkel, om zich aan deze wet te onderwerpen.


Vanaf 10 juni moet u:

  • formeel aangifte doen van uw installatie. U kan hiervoor hier een online aangifte invullen bij de Privacy Commissie.
  • bij de toegang tot de plaats waar wordt gefilmd een pictogram plaatsen volgens een officieel bepaald model, dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Op dit pictogram dienen de coördinaten van de verantwoordelijke voor de camera’s vermeld te zijn. Op onze support-pagina kan u een afdrukbaar exemplaar van het pictogram downloaden.

Verder mogen beelden niet langer dan één maand bewaard worden indien ze niet kunnen bijdragen tot een misdrijf.

Comments are closed.

HELP!
Zoekt u hulp bij een probleem met uw NEC-Telefooncentrale? Heeft u vragen? Bent u op zoek naar oplossingen?

Bezoek onze support-pagina of neem contact via TA-Pas op +32 93 840 840 of help@ta-pas.be.